ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Alábbi Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a    Szőnyiné Schuck Szilvia e.v       Hexi Ingatlan és Hiteliroda www.szonyiingatlan.com ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbiakban: ügyfél) információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

 • Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Szőnyiné Schuck Szilvia e.v  2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 15.

 • T: 06/70-328-55-14 e-mail:  szonyiszilvia.hexi@gmail.com  Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés és az ezzel kapcsolatos segítő szolgáltatások

 

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a címátvételi lap kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresleti megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt), továbbá az lhi.hu honlapon érdeklődő üzenet küldése formájában. A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (név, cégnév, képviselő neve, adószám, adóazonosító jel, cím, székhely, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím, ingatlan címe) érintik. Az adatokat a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v munkatársai és a vele jogviszonyban álló értékesítők kezelhetik.

 

 • Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kitétellel, hogy az addig adott eladási vagy bérbeadási megbízás(oka)t a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pm tv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

 honlap:www.szonyiingatlan.com

és a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v jogviszonyban álló teljesítési segédek

 

 • Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés és az ezzel kapcsolatos segítő szolgáltatások

 

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a címátvételi lap kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresleti megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt), továbbá az lhi.hu honlapon érdeklődő üzenet küldése formájában. A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (név, cégnév, képviselő neve, adószám, adóazonosító jel, cím, székhely, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím, ingatlan címe) érintik. Az adatokat a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v munkatársai és a vele jogviszonyban álló értékesítők kezelhetik.

 

 • Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kitétellel, hogy az addig adott eladási vagy bérbeadási megbízás(oka)t a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pm tv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.
 • , ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni

 

 • Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Infotv. 14. §-a alapján az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 • Sütik: A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szőnyiné Schuck Szilvia e.v weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szőnyiné Schuck Szilvia e.v  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 • Az Ügyfelek egy esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (Info. tv.) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. törvény tartalmazza.

             Az Ügyfelek egy esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (Info. tv.) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. törvény tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06.1.391.1400

Telefax: 06.1.391.1410

E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu